Max 37-Landscape aparat

چرا با صندوق رأی مخالف هستند؟

این روزها بحث انتخابات داغه. بعضی ها اصلا قرار نیست بیان پای صندوق. بعضی ها هم رأی سفید می‌دن، بعضی هم پر شور و طرفدار یکی از کاندیدا...