Max-39

اعتراض دارم؛ رأی بدم یا نه؟!

اگر رأی ندم، صدای اعتراض من رو چه کسی می‌شنوه؟ اصلا این گونه اعتراض درسته؟ منافع ملی چی می‌گه؟ این ویدیو پاسخ این سوال هاست.   #...
Max 37-Landscape aparat

چرا با صندوق رأی مخالف هستند؟

این روزها بحث انتخابات داغه. بعضی ها اصلا قرار نیست بیان پای صندوق. بعضی ها هم رأی سفید می‌دن، بعضی هم پر شور و طرفدار یکی از کاندیدا...