۱۵:۵۶
مکث ۲۸

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (۲)

در سال ۱۹۵۷ میلادی یعنی دقیق تر آبان ۱۳۳۶ خودمون، هیئت وزیران ایران لایحه ای رو به مجلس تقدیم کرد که بحرین را به عنوان استان چهاردهم...