۱۵:۵۶
مکث ۲۸

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (۲)

در سال ۱۹۵۷ میلادی یعنی دقیق تر آبان ۱۳۳۶ خودمون، هیئت وزیران ایران لایحه ای رو به مجلس تقدیم کرد که بحرین را به عنوان استان چهاردهم...
۱۶:۰۵
Max24-1

دلسوزی آمریکایی!

چشم آبی ها منابع کشورهای گرسنه رو می برن و در ازاش بخور و نمیری به این کشور ها می فرستن که اگر برسه به دست این بیچاره ها، از جیب مردم...
۱۱:۱۱
Max23-۱

اگر صهیونیست ها فقط یهودی بودند..

فـالانـژیسم مسیحی و اتـحادش بـا صهیونیست هـا بـرای جـنایت علیه مسـلمانـان رو همین جـا نـگه دارین و بیاید ارتـفاع رو ببریم بالاتر و بی...