۱۵:۲۱
قسمت چهارم مکث

بشرِ کمتر، زندگیِ بهتر

بشر کمتر، زندگی بهتر! این شعاری ست که پولدارهای دنیا یا به تعبیری دولت مخفی جهان با افتخار بر زبان می آورند. در این برنامه ببینید که...
۱۲:۰۲
قسمت پنجم مکث

کی فروخته؟ کی خریده؟

خب مو بلوندهای چشم آبی که از پنجره ی خونه شون به شرق نگاه می کردند، نگاهشون به همین وسط های شرق گره می خورد و اسمش رو گذاشتن شرق میان...
۱۱:۲۶
کوکا کولا دیکتاتور تره یا پپسی؟

کوکا کولا دیکتاتور تره یا پپسی؟

در نظام سیاسی آمریکا، مردم به رنگ حزب دلخواه در می آیند. به عبارتی دیکتاتوری رنگ ها حکومت می کند. چیزی به نام توهم حق انتخاب، دموکراس...