توضیحات:

حـدود ۳۰ سـال پیش، انجـمنی در آمـریکا تـاسیس شـد که وابسـته بـه پـنتاگـون بـود. بـه نـام هـای لـندز. افـراد بـرجسـته ی فناوری، نظامی و سیاسی دور هم جمع می شدند تا راهکارهای فناوری رو برای مقاصد نظامی و امنیتی بررسی کنن. در واقـــع کارشـــون ســـرمـــایه گـــذاری بـــر روی پـــروژه هـــای دانـــش بنیان بـــود بـــرای اســـتفاده هـــای نـــظامی. که یکی از این خـریداران، شـرکت لاکهید مـارتین بـود.

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *