توضیحات:

مک دونـالـد، یکی از فـروشـگاه هـای بـزرگ زنجیره ای فسـت فـود در دنیاسـت که بـرای اعـطای نـمایندگی شـرایط بسیار سـخت گیرانـه ای داره و بـا خـودش سـبک زنـدگی بـه کشور مـقصد میاره. بـه عـبارتی کارهـای تبلیغاتی از سـانـدویچ هـای مک دونـالـد اهمیت بیشتری دارنــد. ســانــدویچ هــای ۶-۵ دلاری کوچــولــو که حتی بــه انــدازهی یک میان وعــده هــم ارزش نــدارن، بــا تبلیغات فــراوان بــه وعــده ی غذایی شهروندان هیپنوتیزم شده ی سبک زندگی پولدارهای دنیا تبدیل میشن. اونـها در یک کشور مسـلمان، سـبک زنـدگی می فـروشـن، پـول بـه جیب می زنـن و کالایی بـه نـام فـرهـنگ رو تبلیغ می کنن امـا در جـایی دیگر بـرای سـربـازانی که بـا حـمایت هـای بی دریغ همین پـولـدارهـا در حـال کشتار مسـلمانـان بی گـناه هسـتند، غـذا خیرات می کنند.

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *