۱۲:۰۲
قسمت پنجم مکث

کی فروخته؟ کی خریده؟

خب مو بلوندهای چشم آبی که از پنجره ی خونه شون به شرق نگاه می کردند، نگاهشون به همین وسط های شرق گره می خورد و اسمش رو گذاشتن شرق میان...
۱۵:۲۱
قسمت چهارم مکث

بشرِ کمتر، زندگیِ بهتر

بشر کمتر، زندگی بهتر! این شعاری ست که پولدارهای دنیا یا به تعبیری دولت مخفی جهان با افتخار بر زبان می آورند. در این برنامه ببینید که...